PolskiУкраїнська

Rekrutacja

Najważniejsze informacje:

1. Szkoła prowadzi rekrutację na zasadach powszechnej dostępności.
2. Szkoła dysponuje wolnymi miejscami do klas I.
3. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Od 16.08.2023 r. zapraszamy do podpisywania umów ze szkołą.
5. Jeżeli szkoła  dysponuje wolnymi miejscami, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego.
6. Wniosek o przyjęcie należy pobrać ze strony, uzupełnić  i złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja do  Publiczna Szkoła Podstawowa Specto  prowadzona będzie elektronicznie w ramach II etapu rekrutacji w systemie miejskim. Rekrutacja tylko do klas I.

Szkoła przyjmuje kryteria i terminarz obowiązujący w systemie rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miasta Wrocław na rok szkolny 2023/2024.

Link do rekrutacji:
https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/elemento-parents/main.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Strona+g%C5%82%C3%B3wna

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:
1. pobrać wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru lub przy wyborze szkoły Specto w biurze Ogólnopolskiego Operatora Oświaty ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław
2. wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie,
3. złożyć dokumenty w szkole podstawowej pierwszego wyboru lub przy wyborze szkoły Specto w biurze Ogólnopolskiego Operatora Oświaty ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

PolskiУкраїнська