PolskiУкраїнська

O Szkole

Poszukujesz przyjaznej szkoły dla swojego dziecka?
Edukacji w atmosferze indywidualnego podejścia do ucznia?
Miejsca gdzie liczą się indywidualne cechy charakteru, naturalne uzdolnienia, pasje i przyjaźń?

Publiczna Szkoła Podstawowa Specto jest najlepszym wyborem.

Stawiamy na aktywne zdobywanie wiedzy, odkrywanie i codzienną przygodę.
Dziecko angażując się w proces nauki, chłonie wiedzę wszystkimi zmysłami, a wtedy dowiaduje się więcej i na dłużej zapamiętuje. Dotykanie, potrząsanie, przeżywanie, i doświadczanie są zdecydowanie bliższe naturze dziecka niż siedzenie w ławce i słuchanie. Dzieci nie trzeba nakłaniać do poznawania świata gdyż są naturalnymi odkrywcami. Chętnie poszukują nowych rozwiań  i stawiają odważne pytania. Należy je tylko stymulować i towarzyszyć im w poszukiwaniach wiedzy.

Specto to szkoła publiczna, obowiązuje u nas podstawa programowa MEN. Na tej bazie można prowadzić standardowe lekcje jak w większości szkół, albo przygotować autorski, ciekawy program. Nasza koncepcja uczenia stawia na aktywne, praktyczne i samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia. Nauczyciele mają zadanie pomagać w samorozwoju dziecka, szanować i wspierać jego zainteresowania, predyspozycje i osobowość.

Nauczyciel przewodnikiem
Dziecku trzeba szeroko otworzyć oczy, nakłonić, żeby dotknęło, spróbowało, wskazać gdzie szukać odpowiedzi na pytania. Wystarczy je natchnąć, dodać wiary we własne siły i wskazać kierunek, a dojdzie do wszystkiego samo. U nas nauczyciel jest bardziej mentorem niż wykładowcą, pomagającym w budowaniu się tożsamości ucznia.

Zabawa w poznawanie
Nauka nie musi, a nawet nie powinna być poważna i nudna. Wiadomości dużo łatwiej zapamiętać, kiedy są ciekawe, zajmujące, niż gdy dziecko uczy się w stresie i pod przymusem.

Publiczna Szkoła Podstawowa Specto to :

– miejsce wszechstronnego i prawidłowego rozwoju uczniów

–  wysoki poziom edukacji

– kształtowanie kompetencji kluczowych istotnych w procesie uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem indywidualizmu ucznia

– utrwalanie wartości moralnych oraz praw człowieka

– kształtowanie młodych ludzi ceniących przeszłość, ale i śmiało patrzących w przyszłość, którzy są świadomymi członkami społeczności lokalnej, narodowej i globalnej

Zaletą naszej szkoły jest:

  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  • oferta edukacyjna dostosowana do możliwości rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców
  • wysoki standard bazy oraz nowoczesne wyposażenie
  • możliwość wykupienia  obiadów,
  • KANON – bezpłatne zajęcia dodatkowe (kółko matematyczne, przyrodnicze, taniec, wokalno- instrumentalne)
  • odrabianie zadań domowych w szkole, w wybrane dni pod okiem nauczyciela
  • nowoczesne pomoce dydaktyczne
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu
  • stabilność szkoły gwarantowana przez organ prowadzący – Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty
PolskiУкраїнська