PolskiУкраїнська

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024

1Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)
2Zebrania rodziców z wychowawcami 11 października 2023 r.
3Zebrania trójstronne uczeń-rodzic – nauczycielOd 6 do 30 listopada  2023r.
4Dni wolne od zajęć dydaktycznych2, 3 listopada 2023 r. 5 stycznia 2024 r. 2 maja 2024 r. 31 maja 2024 r.
5Jarmark świąteczny 8 grudnia 2023 r.
6Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1211).
7Wystawienie śródrocznych ocen opisowychDo 8 stycznia 2024 r.
8Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 9 stycznia 2024 r.
9Zebrania z rodzicami 11 stycznia 2024 r.
10Ferie zimowe  15 – 28 stycznia
11Początek II półrocza 29 stycznia 2024 r.
12Rada analityczna31 stycznia 2024 r.
13Spotkania trójstronne: uczeń-rodzic-wychowawcaod 4 marca do 15 marca 2024 r.
14Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)
15Zebrania z rodzicami8 maja 2024 r.
16Wystawienie ocen przewidywanych do 3 czerwca 2023 r.
17Piknik szkolny10 – 14 czerwca 2024 r.
18Oceny klasyfikacyjnedo 12 czerwca 2024 r.
19Rada klasyfikacyjna 19 czerwca 2024 r.
20Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach21 czerwca 2024 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)
PolskiУкраїнська